Śladami przeszłości 1,2,3 – Sprawdziany

 

 Śladami przeszłości 1 - Sprawdziany Śladami przeszłości 2 - Sprawdziany Śladami przeszłości 3 - Sprawdziany

Zapewne nie masz już ochoty uczyć się historii, aby dobrze napisać sprawdzian? Dobrze myślę?
To nic strasznego.. Praktycznie każdy kto nie wiąże przyszłości z tym przedmiotem po prostu go olewa.

Specjalnie dla takich osób stworzyliśmy tą stronę! Od teraz sprawdziany są prostą rzeczą.
Co oferujemy? Wszystkie sprawdziany Śladami przeszłości z trzech lat czyli do 1, 2, 3 gimnazjum!
Pomyśl sobie, że przez całe gimnazjum odpuścisz sobie naukę historii!
W paczce poniżej znajdują się sprawdziany ze wszystkich działów dostępnych w podręczniku.
Są one podzielone na grupy (A i B) oraz pochodzą prosto z książki nauczyciela.
Więc nie ma możliwości, że na lekcji dostaniesz inny sprawdzian niż ten podany tutaj.
Do sprawdzianów dokładamy również odpowiedzi do nich, ponieważ na pewno każdemu się przydadzą.

Jedyne co dzieli Cię od dobrych ocen ze sprawdzianów to pobranie ich. Więc na co czekasz?
Kliknij poniższy przycisk i chwal się ocenami przed przyjaciółmi i rodzicami 🙂

Śladami przeszłości 1,2,3 sprawdziany pobierz

PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY

(PO POBRANIU NIE SĄ ZAMAZANE)

sladami przeszlosci sprawdzian

CENA SMS ZGODNIE Z CENNIKIEM OPERATORA

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Początki cywilizacji

Antyczna Grecja

Imperium rzymskie

Początki średniowiecza

Polska pierwszych piastów

Polska i świat w XII–XIV wieku

Społeczeństwo średniowiecza

Polska i Europa w XV wieku

Narodziny nowożytnego świata

Rzeczpospolita w XVI wieku

Wiek wojen

Europa i Polska w czasach oświecenia

Czas wielkich zmian

Europa od Napoleona do Wiosny Ludów

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

Świat w II połowie XIX wieku

Ziemie polskie po Wiośnie Ludów

I wojna światowa

 

Dowód zawartości

 

Śladami przeszłości 1,2,3 dowód

Komentarze oceń